Domovní řád

 Abychom vám mohli zabezpečit příjemný pobyt a vyhnuli se případným nedorozuměním, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli domovní řád.

Domovní řád

Ubytování v Idylce je týdenní, od soboty do soboty. Kratší termíny (minimálně tři noci) lze domluvit pouze mimo letní a zimní sezónu. Nástup ubytování je od 16 do 18 hodin, odjezd od 8 do 10 hodin. Přesnou dobu je vždy nutno dohodnout.
K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Užívat chalupu může jen počet předem nahlášených osob. Přísný zákaz pobývání nenahlášených osob.
Ubytovaní jsou povinni užívat prostory domu řádně, v souladu s ubytovacím řádem a jen tak, k čemu jsou určeny. Nesmí bez souhlasu majitele ubytování přemisťovat, upravovat nábytek a vybavení či provádět jakékoliv změny. Veškeré vybavení jsou ubytovaní povinni používat tak, aby nedošlo ke škodě na majetku. V souvislosti s uvedeným doporučujeme mít sjednánu odpovědnostní pojistku.
V celém objektu je přísný zákaz kouření!
V Idylce je možnost ubytovat vaše pejsky. (Cenu za pejska neuvádíme, upřesníme vždy individuálně, dle rasy psa).
Pobyt v prostorách domu, na terase i v celé zahradě je na vlastní riziko. Za případné úrazy neručíme.
Po celou dobu pobytu je nutno udržovat v objektu i na zahradě čistotu a pořádek. Ubytovaní jsou povinni před odjezdem uvést všechny užívané prostory do stavu, ve kterém jim byly propůjčeny. V případě zjištění jakékoliv závady jsou ubytovaní povinni tuto okamžitě nahlásit majiteli ubytování. Při odchodu z ubytování je nutno zajistit objekt – zamknout dveře a zajistit okna.
Ubytovaní jsou povinni zaplatit veškeré škody, poškozené věci vlastním zaviněním. 

IDYLKA